Kontroll och undersökning av smärtsyndrom i Stockholm

Kiropraktik & Naprapati:

-Nybesök- (ca 45min)

Ett nybesök hos oss innebär en grundlig allmän undersökning samt en riktad undersökning för den specifika sökorsaken. Efter att diagnos har ställts erbjuds du lämpliga behandlingsalternativ.

Nybesöket innefattar bland annat:

  • Undersökning av Hjärta och lungor.
  • Blodtryck och puls.
  • Neurologisk undersökning.
  • Muskeloskeletal/ortopedisk undersökning.
  • Ergonomisk-/hållningsanalys.

Efter behandlingen ges i vanliga fall rehabiliteringsövningar för att nå optimalt behandlingsresultat.

-Återbesök– (ca 30min)

Undersökning av behandlingsresultat samt status.

Behandling av diagnos/problemområde/skada som framkommit i samband med undersökningen. De vanligaste behandlingarna är manipulation/justering samt mjukdelsbehandling (olika massagetekniker).

Utöver det kan något av följande alternativ presenteras:

Ultraljudsdiagnostik – (ca 20min)

För att bekräfta/ställa diagnos där sen- eller muskelskada misstänks använder vi ultraljudsundersökning.

Ultraljudet hjälper oss att se och få en bild av strukturer som ligger under huden och är ett viktigt stöd till att besluta vilken behandlingsmetod som är lämplig.

PRP behandling (Platelet Rich Plasma) – (ca 20min)

Vid skador där Dry-needling inte räcker till erbjuder vi PRP injektioner.

Behandlingen föregås av en ultraljudsundersökning för att bekräfta skadans omfattning och art.

Skador där PRP hjälper är Senstrukturer runt leder samt broskskador (artros).

PRP + Kaollagen (Vergenix STR / ACP Tendo) – (ca 30min)

Vid större senskador kan PRP + Kollagen övervägas, PRP blandas då med humant kollagen typ 1 som fungerar som byggmaterial och kan förbättra läkningen avsevärt.

Stamcellsbehandling (SVF) – (ca 60-120min)

Vid mer utvecklad artros där PRP behandling ej är tillräckligt erbjuder vi en behandling där mängden stamceller kan ökas lokalt i den drabbade leden, behandlingen kombineras sedan med PRP.

Dry-needling– (ca 20min)

Vi erbjuder nålbehandling av två olika typer av skador/problem:

1. Senskador/senfästesproblematik, t.ex. tennisarmbåge, där en akupunkturnål penetrerar skadeområdet vid upprepade tillfällen för att starta en mikroblödning, blödningen startar i sin tur läkningsprocesser.

2. Myofasciellt smärtsyndrom med triggerpunkter. Nålen riktas då mot centrum av triggerpunkten varpå en effektiv och snabb smärtlindring kan uppnås.

TENS– (ca 30min)

Ett hjälpmedel för effektiv smärtlindring är TENS, där elektroder placeras på kroppen. Med hjälp av svaga elektriska strömmar mellan elektroderna kan en effektiv smärtlindring uppnås. Metoden kan användas både på vävnads- och nervskador.

Droptekniker– (ca 10min)

Ett hjälpmedel för att justera mer skonsamt och specifikt är en drop-platta. Hos patienter där vanlig kiropraktisk justering inte lämpar sig, kan denna behandlingsmetod med fördel användas.

Rehabiliteringsträning– (10-40min)

Beroende på problematik används rehab-övningar mer eller mindre vid alla tillstånd som behandlas. Rehab-träningen kan vara allt från instruktioner för hemövningar till specifik träning i vårt gym.

Hälsoundersökning:

Vi erbjuder även hälsoundersökningar/screening för att undersöka funktion, risker, etc. Tex i samband med att en person vill börja träna och vill ha specifika/individuella råd och förhållningsregler. Hälsoundersökningen innehåller allt som ett kiropraktisk nybesök innehåller bortsett från själva behandlingen.

Läkar-/Specialistkonsultation:

Vi erbjuder specialistbehandling och konsultation för stresshantering, kroniska smärtor samt traumabearbetning. Utöver det erbjuds även sk ”Second opinion” för att stärka eller omvärdera en diagnos eller behandling.

close arrow_back arrow_forward keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right