Stamcellsbehandling I Stockholm

Stromal Vascular Fraction

Behandling av Artros i alla leder utom nacke och rygg.
Vår klinik är den första i Sverige att erbjuda denna behandling till privatpersoner

Anmäl intresse eller boka konsultation

Telefonummer: 08-263445
Email: info@sls.nu
Louise har genomgått stamcellsbehandling under 2020 av sina tummar med artros och berättar om upplevelsen både själva behandlingsserien, rehabiliteringen och hur det känns efter ett halvår i vardagslivet.
Nedan syns hennes röntgenbilder före behandlingen och efter.
Notera den återställda springan/mellanrummet i tumbasleden.
Before Image After Image

Varför?

SVF är en metod som ökar mängden stamceller lokalt i en led med artros. Stamcellerna kan ses som byggmaterial och mängden stamceller som finns tillgängliga är en begränsande faktor för hur mycket läkning som kan ske.

Med hjälp av vår andra behandlingsmetod PRF/PRP (läs mer här) kan vi sedan aktivera stamcellerna som injicerats för att få en kraftigt ökad läkningspotential och en återväxt av brosk i en led med artros är möjlig.

Metod

Metoden går ut på att en liten mängd fett tas ut från magen genom en fettsugning för att sedan filtreras och separeras så att ett stamcellskoncentrat kan utvinnas. Detta koncentrat injiceras sedan in i leden med artros.

Stina har också genomgått stamcellsbehandling under 2020 av båda sina knän och berättar om upplevelsen och hur hennes liv nu ser ut efter en lyckad behandling. Nedan syns hennes röntgenbilder före behandlingen och efter. Notera avståndet mellan knäskålen och det underliggande benet som ökad signifikant.

Before Image After Image