Stamcellsbehandling (SVF)

Information om Stamcellsbehandling (SVF)

Stromal Vascular Fraction (SVF).

Anmäl intresse eller boka
konsultation på: info@sls.nu
Eller telefon 08-263445

 

 

Varför?

SVF är en metod som ökar mängden stamceller lokalt i en led med artros. Stamcellerna kan ses som byggmaterial och mängden stamceller som finns tillgängliga är en begränsande faktor för hur mycket läkning som kan ske.

Med hjälp av vår andra behandlingsmetod PRP (läs mer här) kan vi sedan aktivera stamcellerna som injicerats för att få en kraftigt ökad läkningspotential och en återväxt av brosk i en led med artros är möjlig.

Metoden

Metoden går ut på att en liten mängd fett tas ut från magen genom en fettsugning för att sedan filtreras och separeras så att ett stamcellskoncentrat kan utvinnas. Detta koncentrat injiceras sedan in i leden med artros.

Vår klinik är den första i Sverige att erbjuda denna behandling till privatpersoner under hösten och vintern 2019. Det första två patienterna behandlades framgångsrikt i augusti 2019.

 

För mer fördjupad information finns flera studier på metoden att läsa nedan:

SVF studie med återskapat ledbrosk i knän

Genomgång av flera studier där stamceller injicerats i artrosleder

 

 

 

 

 

close arrow_back arrow_forward keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right