PRP + KOLlAGEN

Vergenix STR/ACP Tendo

Behandla skadade sen- och broskstrukturer.

Anmäl intresse eller boka konsultation

Telefonummer: 08-263445
Email: info@sls.nu
"Passionerad behandling och gediget upplägg och coaching för rehab har verkligen gett resultat. Vill tacka så mycket för hjälpen! 5/5"
Philip

Varför?

Om det i undersökningen framkommer en större lokal skada på en sena i ultraljudsundersökning kan PRP + Kollagen vara lämpligt. Kollagenet fungerar då som byggmaterial och läkningen har en kapacitet att gå snabbare än vid konventionell PRP samt att större skador helt enkelt “tätas igen” av materialet som är av samma typ som senan själv dvs. humant Kollagen typ 1.

Metod

Metoden går ut på att PRP samlas på samma sätt som vid en vanlig PRP behandling (läs mer här) och därefter blandas med humant kollagen typ 1 som framställts och extraherats under sterila förhållanden för att sedan kunna blandas med kollagen. Fördelarna är att det vid den typen av behandling endast krävs en injektion då materialet fungerar som en depå för tillväxtfaktorerna från den PRP som blandats in. De uppbyggande och läkningsstimulerande faktorerna utsöndras under 40 dagar efter injektionen.