PRP + Kollagen (Vergenix STR / ACP Tendo)

PRP + Kollagen

Vergenix STR/ACP Tendo

Anmäl intresse eller boka
konsultation på: info@sls.nu
Eller telefon 08-263445

 

 

Varför?

Om det i undersökningen framkommer en större lokal skada på en sena i ultraljudsundersökning kan PRP + Kollagen vara lämpligt. Kollagenet fungerar då som byggmaterial och läkningen har en kapacitet att gå snabbare än vid konventionell PRP samt att större skador helt enkelt ”tätas igen” av materialet som är av samma typ som senan själv dvs. humant Kollagen typ 1.

 

Metoden

Metoden går ut på att PRP samlas på samma sätt som vid en vanlig PRP behandling (läs mer här) och därefter blandas med humant kollagen typ 1 som framställts och extraherats under sterila förhållanden för att sedan kunna blandas med kollagen. Fördelarna är att det vid den typen av behandling endast krävs en injektion då materialet fungerar som en depå för tillväxtfaktorerna från den PRP som blandats in. De uppbyggande och läkningsstimulerande faktorerna utsöndras under 40 dagar efter injektionen.

 

Läs mer information från tillverkaren här

Läs djupare information om kombinationsbehandlingen här

 

 

 

 

 

 

close arrow_back arrow_forward keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right