PRP Information

Information om PRP injektioner

Platelet Rich Plasma (PRP) – blodplättskoncentrat.

Anmäl intresse eller boka
konsultation på: info@sls.nu
Eller telefon 08-263445

 

 

Varför?

PRP är en metod som går ut på att med hjälp av blodplättar behandla skadade sen- och broskstrukturer.

I blodplättarna finns sk. tillväxtfaktorer som aktiverar stamceller i en skadad struktur för att därigenom uppnå en läkning (som annars ofta uteblir eller kan bli mycket långdragen).

Senor och ledbrosk saknar blodförsörjning vilket medför en mycket dålig kapacitet för läkning. En normal läkningsprocess startar oftast med en blödning. När blodet koagulerar frisätts/aktiveras tillväxtfaktorer som i sin tur aktiverar stamceller (som utgör byggmaterial för den skadade strukturen). Steg 2 i läkningsprocessen är inflammation som skapar celldelning (en ökning av byggmaterialet).

Utan tillgång till blod går läkningen direkt in i steg 2 och en optimal läkning uteblir.

 

Metoden

Metoden går ut på att en liten mängd blod tas från patientens arm, ett provrör med blodet placeras sedan i en centrifug som separerar blodet. Centrifugalkraften gör att tyngre partiklar tvingas längre ut i provröret och när centrifugeringen är färdig har blodet delats in i skikt. De delar av blodet som innehåller blodplättar (och därmed tillväxtfaktorer) sugs upp och ett blodplättskoncentrat (PRP) har skapats. Detta koncentrat injiceras sedan in i skadeområdet och en mer optimal läkning kan startas.

prp metod 1

Vi har på vår klinik  haft mycket goda resultat på skadade senstrukturer, tex tennis- och golfarmbåge, skadade hälsenor och ledband runt knän och axlar. Samt leder med Artros, tex knän, höfter och mindre leder som axlar och tumbasleder.

Nedan visar vi före- och efterbild tagen med ultraljud som bekräftar läkning på senor samt röntgenbild som visar på framgångsrika behandlingar av artros i knän.

 

Före- och efterbilder:                                     Se fler Före- och efterbilder: här

PRP 1 tå

 

 

close arrow_back arrow_forward keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right