PRP - PLATELET RICH PLASMA - BLODPLÄTTSKONCENTRAT

Platelet Rich Plasma - blodplättskoncentrat

Behandla skadade sen- och broskstrukturer.

Anmäl intresse eller boka konsultation

Telefonummer: 08-263445
Email: info@sls.nu
"Passionerad behandling och gediget upplägg och coaching för rehab har verkligen gett resultat. Vill tacka så mycket för hjälpen! 5/5"
Philip

Varför?

PRP är en metod som går ut på att med hjälp av blodplättar behandla skadade sen- och broskstrukturer.

I blodplättarna finns sk. tillväxtfaktorer som aktiverar stamceller i en skadad struktur för att därigenom uppnå en läkning (som annars ofta uteblir eller kan bli mycket långdragen).

Senor och ledbrosk saknar blodförsörjning vilket medför en mycket dålig kapacitet för läkning. En normal läkningsprocess startar oftast med en blödning. När blodet koagulerar frisätts/aktiveras tillväxtfaktorer som i sin tur aktiverar stamceller (som utgör byggmaterial för den skadade strukturen). Steg 2 i läkningsprocessen är inflammation som skapar celldelning (en ökning av byggmaterialet).

Utan tillgång till blod går läkningen direkt in i steg 2 och en optimal läkning uteblir.

Metod

Metoden går ut på att en liten mängd blod tas från patientens arm, ett provrör med blodet placeras sedan i en centrifug som separerar blodet. Centrifugalkraften gör att tyngre partiklar tvingas längre ut i provröret och när centrifugeringen är färdig har blodet delats in i skikt. De delar av blodet som innehåller blodplättar (och därmed tillväxtfaktorer) sugs upp och ett blodplättskoncentrat (PRP) har skapats. Detta koncentrat injiceras sedan in i skadeområdet och en mer optimal läkning kan startas.

REsultat

Vi har på vår klinik  haft mycket goda resultat på skadade senstrukturer, tex tennis- och golfarmbåge, skadade hälsenor och ledband runt knän och axlar. Samt leder med Artros, tex knän, höfter och mindre leder som axlar och tumbasleder.

Nedan visar vi före- och efterbild tagen med ultraljud som bekräftar läkning på senor samt röntgenbild som visar på framgångsrika behandlingar av artros i knän.