PRF/PRP - Blodplättskoncentrat

Platelet Rich Fibrin/Plasma - blodplättskoncentrat

Effektivt för att behandla skadade sen- och broskstrukturer.

Anmäl intresse eller boka konsultation

Telefonummer: 08-263445
Email: info@sls.nu
Vi har sedan sedan 2016 utfört över 6.000 blodplätssinjektioner, vid de allra flesta tillfällen används ultraljud för att säkerställa att exakt rätt ställe behandlas.

Maria, som är professionell äventyrsatlet och bergsklättrare berättar om sina upplevelser av blodplättsbehandlingar hon erhållit hos SLS

Varför?

PRP är en metod som går ut på att med hjälp av blodplättar behandla skadade sen- och broskstrukturer.

I blodplättarna finns sk. tillväxtfaktorer som aktiverar stamceller i en skadad struktur för att därigenom uppnå en läkning (som annars ofta uteblir eller kan bli mycket långdragen).

Senor och ledbrosk saknar blodförsörjning vilket medför en mycket dålig kapacitet för läkning. En normal läkningsprocess startar oftast med en blödning. När blodet koagulerar frisätts/aktiveras tillväxtfaktorer som i sin tur aktiverar stamceller (som utgör byggmaterial för den skadade strukturen). Steg 2 i läkningsprocessen är inflammation som skapar celldelning (en ökning av byggmaterialet).

Utan tillgång till blod går läkningen direkt in i steg 2 och en optimal läkning uteblir.

Metod

Metoden går ut på att en liten mängd blod tas från patientens arm, ett provrör med blodet placeras sedan i en centrifug som separerar blodet. Centrifugalkraften gör att tyngre partiklar tvingas längre ut i provröret och när centrifugeringen är färdig har blodet delats in i skikt. De delar av blodet som innehåller blodplättar (och därmed tillväxtfaktorer) sugs upp och ett blodplättskoncentrat (PRP) har skapats. Detta koncentrat injiceras sedan in i skadeområdet och en mer optimal läkning kan startas.

Sedan metoden började användas har utvecklingen och forskningen gått framåt med stora steg. Vi har i dagsläget flera olika former och typer av PRF/PRP behandlingar bland annat:
- Långtidsverkande (ALB-PRF)
- PRF blandat med kollagen
- Högkoncentrerad PRF
Vilken typ som passar just din skada bäst bedömer vi vid en konsultation/undersökning.

REsultat

Vi har på vår klinik  haft mycket goda resultat på skadade senstrukturer, tex tennis- och golfarmbåge, skadade hälsenor och ledband runt knän och axlar. Samt leder med Artros, tex knän, höfter och mindre leder som axlar och tumbasleder.

Nedan visar vi före- och efterbild tagen med ultraljud som Visar läkning på senor

Enkel förklaring till bilder nedan: på ultraljud är vätska mörk, hårdare strukturer som ben är ljusa/vita och senor grå. Har en sena inslag av mycket mörka delar kan det vara ett tecken på skada och inte sällan är det mörka som syns inflammationsvätska.