Martin

 

Martin Buvall
Kiropraktor

Martin har genomgått Skandinaviska Kiropraktorhögskolans femåriga kiropraktorutbildning i Solna.

Med en bred idrottsbakgrund och ett stort fokus på ishockey har han en utökad kunskap om belastningsskador och påfrestningar som kan uppstå inom olika idrotter.

Innan kiropraktorutbildningen reste Martin världen runt och arbetade som kabinpersonal på olika flygbolag. Där uppstod ett stort intresse för ergonomi och arbetsmiljö, två faktorer som har en avgörande roll i förebyggandet av arbetsrelaterade skador.

På fritiden spenderar han gärna tid på gymmet och på landstället i skärgården.

 

 

 

close arrow_back arrow_forward keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right