Fysioterapi I Stockholm

Price: SEK 750

Time: 30-60 min

Physiotherapy  (also called  physical therapy ) includes examination and treatment with the aim of assessing, curing, preventing or alleviating diseases, mainly those that manifest in the movement and support organs, i.e. muscles, joints, skeleton and nerves, thus very similar to a Chiropractor or Naprapat , but with somewhat more focus on rehabilitation training.

Depending on the problem, rehab exercises are used more or less for all conditions that are treated. The rehab training can be anything from instructions for home exercises to specific training in our gym with one of our skilled physiotherapists.

Physiotherapy in Stockholm: Your Path to Pain Relief and Recovery

What is Physiotherapy? 

Physiotherapy is a form of care that focuses on promoting health, preventing injuries and rehabilitating patients through physical methods. Through various techniques such as exercises, manual treatment and training, physiotherapy helps to restore the body’s function and ability to move.

Why Physiotherapy?

Physiotherapy is essential for treating and preventing many types of ailments and injuries. Common search reasons include back pain, neck problems, sports injuries, and chronic conditions such as osteoarthritis. Physiotherapists can also help with rehabilitation after operations and accidents.

Common Problems and Solutions

  • Back and Neck Pain: Many people experience back and neck pain due to poor posture, sedentary work or injuries. Physiotherapy can relieve the pain through specific exercises and treatments.
  • Sports injuries: Injuries such as strains, sprains and overexertion are common among athletes. Physical therapists offer specialized rehabilitation programs to speed recovery and prevent future injuries.
  • Chronic Pain Conditions: Conditions such as osteoarthritis and rheumatism can cause long-term pain and stiffness. Physical therapy helps manage these conditions by improving mobility and strength.

Why Choose Our Pain Clinic in Stockholm?

Our pain clinic in Stockholm offers expertise in physiotherapy with an individual treatment plan that is adapted to your specific needs. Our experienced physical therapists use evidence-based methods to ensure the best possible results for each patient.

Book Your Appointment Today!

Are you tired of living with pain? Visit our pain clinic in Stockholm and discover the benefits of professional physiotherapy. Book your appointment today and take the first step towards a pain-free everyday life. Contact us now for a consultation and let us help you regain your quality of life.

FAQ

Fysioterapi är en behandlingsform som använder fysiska metoder som övningar, massage och manuell terapi för att förbättra kroppens funktion och lindra smärta. Det kan hjälpa dig att återhämta dig från skador, minska kronisk smärta och förbättra din rörlighet. Är du nyfiken på hur fysioterapi kan förbättra din hälsa? Boka en konsultation hos vår smärtklinik i Stockholm idag!
Fysioterapi kan behandla en rad olika besvär inklusive rygg- och nacksmärtor, idrottsskador, ledvärk, postoperativ rehabilitering och kroniska tillstånd som artros och reumatism. Har du specifika frågor om dina besvär? Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med fysioterapi i Stockholm.
En fysioterapisession börjar med en noggrann bedömning av din hälsa och dina specifika besvär. Därefter utformar fysioterapeuten en individanpassad behandlingsplan som kan inkludera övningar, manuell terapi och rådgivning. Vill du veta mer om vad du kan förvänta dig under din första session? Boka en tid hos oss för en personlig konsultation.
Antalet behandlingar varierar beroende på ditt tillstånd och dina mål. Vissa patienter ser förbättring redan efter några få sessioner, medan andra kan behöva en längre behandlingsperiod. Våra fysioterapeuter i Stockholm gör en individuell bedömning och skapar en plan som passar just dina behov. Är du redo att börja din behandlingsresa? Kontakta oss för att boka en tid.
I de flesta fall behöver du inte en remiss för att träffa en fysioterapeut. Du kan boka en tid direkt med vår smärtklinik i Stockholm. Om du är osäker, kontakta ditt försäkringsbolag eller din vårdgivare för att få klarhet. Ta första steget mot bättre hälsa och boka din tid hos oss idag!
Du kan enkelt boka en tid genom att ringa oss eller använda vårt onlinebokningssystem på hemsidan. Vi erbjuder flexibla tider för att passa ditt schema. Vill du snabbt komma igång med din behandling? Boka din tid nu och upptäck hur fysioterapi kan hjälpa dig till en smärtfri vardag.