Forskning

Publicerade rapporter från SLS

Här finns de vetenskapliga studier och rapporter vi har publicerat samt några till viktiga studier inom området.


SLS publicerade studier:

2024

Studie på stamceller och artros 104 patienter med 2-års uppföljning:

Studie inom exosomer, stamceller och artros:

Studie på blodplättar och Schlatter:

Studier på frakturläkning med blodplättar:

2021

Fallserie-studie på stamcellsbehandlingar i flera leder:

Inom Kort:
Nästa projekt är en sk. systematisk review – en översikt för att sammanfatta forskningen inom området exosomer och artros
 – studien beräknas att publiceras i slutet av Juli 2024.

Därefter är det dags för en studie på de behandlingar vi utfört på tennisarmbågar, vi har väldigt mycket data vi samlat på oss under de sista 
10 åren och hoppas kunna leverera evidens även här liksom vi gjorde inom artros. Beräknas att publiceras i augusti/september 2024.