Patrik Wetterqvist

Tobbe
Patrik Wetterqvist 

Leg. Naprapat

Patrik har jobbat som leg naprapat, tränare och föreläsare i över 20 år. Patrik har inriktat sig på att arbeta med diskskador som ger smärt- och funktionsproblem, samt idrotts- och belastningsskador, med fokus på att återställa, eller förbättra funktion och kontroll.

Patrik arbetar med naprapattekniker, manuella ortopediska metoder och funktionsträning i kombination med annan fysiobehandling, som exempelvis stötvågsbehandling.

 

”- Jag hoppas också att jag kan förmedla och lära ut kunskap och de senaste rönen om rygg till patienten på ett förståligt, funktionell och praktiskt sätt till varje patient. Med förståelse gör det oftast mindre ont och med kunskap till förändring kan du förhindra, förebygga och rehabilitera dina skador på ett effektivare sätt.”

 

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification